منترا معراجی

قصه هایی که روایت می شوند.

منترا معراجی

من از خلق و ايجاد ذهنياتم لذت مى برم ، همچنين از توانايى هاى رشته هاى تحصيلى خود در كارم استفاده مى كنم. من عاشق كارم هستم و خاص بودن براى من اهميت بسيارى دارد،من در آثارى كه به وجود مى آورم قصه اى پنهان كرده ام و سعى دارم بخشى از وجود مخاطبم را بيدار كنم كه شايد در دنياى امروز ما فراموش شده است .

آخرین دست ساخته ها

×
×

سبد خرید